Wspieramy rozwój

ppsych 1-s

Na terenie szkoły działa punkt konsultacyjny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdwinie. Psycholog Bożena Szynkowska raz w miesiącu udziela pomocy wychowankom oddziałów przedszkolnych, ich rodzicom oraz wychowawczyniom. Pomoc udzielana jest w formie diagnoz, zajęć, instruktaży oraz indywidualnych porad i konsultacji, a w szczególnych przypadkach w formie interwencji psychologicznej. Diagnozuje się poziom rozwoju, potrzeby i możliwości, zaburzenia rozwojowe i zachowania dysfunkcyjne dzieci. W miarę potrzeb prowadzone są indywidualne i grupowe zajęcia rozwijające umiejętności społeczne dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Instruktaże dotyczą metod postępowania w przypadkach zaburzeń zachowania oraz sposobu organizowania pomocy psychologicznej na terenie placówki. Konsultacje i porady dotyczą m.in. wyników badań realizowanych na terenie poradni w Świdwinie, zaburzeń rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci, trudności opiekuńczo-wychowawczych, trudności adaptacyjnych i szczególnych potrzeb edukacyjnych dzieci.

pped2a-s

Na terenie szkoły pomocy pedagogicznej udzielają panie pedagog. Pedagog Beata Słowińska udziela pomocy od poniedziałku do piątku, a pedagog Żaneta Orenczak-Sobczuk w wybrane dni tygodnia. Panie pedagog m.in. kierują dzieci na badania do PPP w Świdwinie, prowadzą zajęcia grupowe dla przedszkolaków przygotowujące do nauki szkolnej, indywidualnie wspomagają rozwój psychoruchowy przedszkolaków udzielając jednocześnie rodzicom instruktażu dotyczącego stymulowania rozwoju dziecka w domu. Pedagodzy udzielają rodzicom i nauczycielom porad odnośnie zwykłych i specyficznych trudności w nauce oraz trudności adaptacyjnych przedszkolaków.

Dla dzieci u których, w wyniku przeprowadzonej diagnozy przedszkolnej, rozpoznano indywidualne potrzeby rozwojowe lub edukacyjne, panie Anna Świętojańska i Joanna Szczepańska opracowały indywidualne programy wspomagania i korygowania rozwoju dziecka 5 i 6 letniego realizowane przez nie w trakcie bieżącej pracy .

plogoped3w-s

Pracownicy PPP w Świdwinie panie Elżbieta Gasek i Anna Sieniakowska prowadzą na terenie szkoły logopedyczne badania przesiewowe mające na celu rozpoznanie przedszkolaków wymagających pomocy w przezwyciężaniu wad wymowy.

Pani Anna Gabinet-Kricka raz w tygodniu prowadzi dla przedszkolaków ćwiczenia profilaktyczne i terapeutyczne. Prowadzone są ćwiczenia słuchowe, ćwiczenia oddechowe oraz ćwiczenia motoryki narządów artykulacyjnych. Logopeda udziela porad i instruktaży dla rodziców.

oppiel1w_s

Wychowankowie oddziałów przedszkolnych objęci są opieką stałą, codzienną opieką pielęgniarki szkolnej pani Teresy Kieruzel. Ponadto raz w tygodniu dodatkową opiekę zapewnia pielęgniarka środowiskowa pani Anna Witek.

Opieka pielęgniarska ma głównie charakter profilaktyczny, a świadczenia obejmują:

  • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych dzieci klas „0”
  • kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad dzieckiem z dodatnim wynikiem testów
  • czynne poradnictwo dla dzieci z problemami zdrowotnymi
  • sprawowanie opieki nad dziećmi z chorobami przewlekłymi w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego
  • edukacja w zakresie zdrowia
  • udział w planowaniu realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej
  • zakładanie dokumentacji zdrowotnej obowiązującej w przedszkolu
  • współpraca i realizacja planu pracy wychowawczej w poszczególnych grupach wiekowych
  • dokonywanie przeglądu higieny osobistej dzieci w zależności od wskazań

opsto1-s

Dzieci przedszkolne na terenie szkoły objęte są profilaktyką próchnicy poprzez szczotkowanie zębów. Od października do końca roku kalendarzowego dzieci zostały objęte opieką stomatologiczną w ramach umowy z Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską.

Dzieci zostaną poddane przeglądowi stomatologicznemu, , a rodzice systematycznie będą otrzymywali wskazania i porady w zakresie leczenia dzieci. Planujemy również przeprowadzania fluoryzacji.

dodatkowe zajecia2-sm

Pani Anna Świętojańska w czwartki prowadzi dodatkowe nieodpłatne zajęcia rozwijające dzieci wykorzystujące aktywne metody pedagogiki zabawy oraz metody V.Sherborne.

Pani Joanna Szczepańska również w czwartki prowadzi dodatkowe nieodpłatne zajęcia edukacyjne usprawniające percepcję wzrokowo- słuchowo- ruchową.

Od listopada we współpracy z FCSR rozpoczynamy nieodpłatną naukę języka obcego dla dzieci przedszkolnych w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

Reklama

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s