Miesiąc w przedszkolu

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

WRZESIEŃ

 

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Integrowanie się z grupą rówieśniczą.

Poznanie topografii przedszkola.

Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.

Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.

Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe.

Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji.

Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.

Poznanie zmysłów jakimi odbieramy otaczający nas świat.

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w sadzie.

Kształtowanie umiejętności nazywania prac w sadzie.

Kształtowanie umiejętności nazywania prac w ogródkach warzywnych lub na polach jesienią.

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: usta, owoce.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski u, o w wyrazach.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 

PIOSENKA NA MIESIĄC WRZESIEŃ

„PAK – przyjaciel Przedszkolaków”

I. Kto świata ciągle jest tak ciekawy ?
Kto wciąż zaprasza nas do zabawy ?
Kto świetny humor zawsze ma ?
Kto się na żartach zna ?

Ref. Pak ze szmatek jest uszyty,

Pak – to kompan znakomity,
Pak – najlepszy z wszystkich Paków,
Pak – przyjaciel przedszkolaków!

II. Z Pakiem nikomu nie grozi nuda,
Z Pakiem wyprawa każda się uda,
Wytropić można nawet lwa,
Kiedy Paka się zna!

Ref. Pak ze szmatek jest uszyty…

 

 

 

WIERSZ NA MIESIĄC WRZESIEŃ

 1. Lewandowska „Nasze zdrowie”Doktor rybka niech nam powie
  Jak należy dbać o zdrowie!
  Kto chce prosty być jak trzcina,
  Gimnastyką dzień zaczyna!
  Całe ciało myje co dzień
  Pod prysznicem, w czystej wodzie.
  Wie, że zęby białe czyste
  Lubią szczotkę i dentystę!
  Pije mleko, wie, że zdrowo
  Chrupać marchew na surowo.
  Kiedy kicha czysta chustka
  Dobrze mu zasłania usta.
  Chcesz, to zobacz, jak jeść jabłka
  Na obrazku bez zarazków.
  Rób tak samo, bo chcesz chyba
  Tak zdrowy być jak ryba

 

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

PAŹDZIERNIK

 

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.

Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarz

Odbieranie otaczającego nas świata poprzez różne zmysły.

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: las, parasol, gra.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski „l, p, g,” w wyrazach.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 

PIOSENKA NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

„Fikający zuch”

 

Gimnastykuj się codziennie.
Zobacz, jakie to przyjemne.

Ref.:W zdrowym ciele, zdrowy zuch,
Pokaż, jaki z ciebie zuch.

Raz przysiady, raz podskoki.
Ręce w górę lub na boki.

Ref.: W zdrowym ciele…

Mocne nogi, plecy proste,
raz fikołek, a raz mostek

Ref.: W zdrowym ciele…


WIERSZ NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK
„Jesień”

Idzie, idzie pani Jesień
różne dary w koszu niesie,
ma tam liście, piękne, nowe,
bardzo barwne, kolorowe.
I kasztany i żołędzie,
rozsypuje wszędzie, wszędzie.
I też niesie jarzębinę na korale
dla dziewczynek !
Wszystko piękne jest jak nowe
i czerwone i brązowe,
no i żółte oczywiście
i jest wszędzie uroczyście !

 


PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

LISTOPAD

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.

Wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: aparat, nuty, farby, igła.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek: a, n, f, i w wyrazach.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 

 

 

 

PIOSENKA NA MIESIĄC LISTOPAD

„Śmieszny portret”

 1. Oto karton całkiem biały

zaraz będzie w farbie cały.

Wezmę pędzel nie żartuję,

śmieszny portret namaluję.

Ref. Ha, ha, ha,

to naprawdę jestem ja!

 1. Oczy wielkie, zezowate

i policzki piegowate.

Uszy wielkie jak u słonia,

zęby takie jak u konia.

Ref. Ha, ha…

 1. Ręce suche jak badyle,

palce prawie na dwie mile.

Głowa krągła niczym bania,

co wyrasta wprost z ubrania.

Ref. Ha, ha…

WIERSZ NA MIESIĄC LISTOPAD

Tadeusz Kubiak, „Niby obłoki”

Popatrz w górę,

wysoko,

przypatrz się dobrze

obłokom.

Te są podobne

do koni.

Kto na nich cwałuje,

goni?

Inne – podobne są

domom.

Kto mieszka w nich –

nie wiadomo.

A jeszcze inne

jak pianka,

jak bita, śnieżna

śmietanka.

Nie wiemy, kto pije

rano

ciepłe kakao

z tą pianą…

Nagle powiało.

Wiatr! Wiatr!

Domy rozwiało.

Piankę rozwiało.

Konie pognało

w świat.

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ
GRUDZIEŃ

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
• Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
• Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
• Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku.
• Zapamiętanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.
• Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.
• Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
• Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
• Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.
• Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
• Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.
• Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
• Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
• Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
• Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
• Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: koperta, tropy.
• Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski k, t w wyrazach.
• Nauka piosenek i pląsów.
• Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

PIOSENKA – GRUDZIEŃ

„Już blisko kolęda”
Gdy w pokoju wyrośnie choinka,
Łańcuszkami, bombkami zaświeci.

Ref.:
To znaczy, że już Święta,
Że już blisko kolęda,
Że Mikołaj przyjedzie do dzieci.
Hej kolęda, kolęda.

Gdy opłatek już leży na stole,
Pierwsza gwiazdka zabłyśnie na niebie.

Ref.:
To znaczy, że już Święta,
Że już blisko kolęda,
Że Mikołaj przyjedzie do Ciebie.
Hej kolęda, kolęda.

Gdy upieką się słodkie makowce
I głos dzwonka z daleka zawoła.

Ref.:
To znaczy, że już Święta,
Że już blisko kolęda,
I za drzwiami już stoi Mikołaj.
Hej kolęda, kolęda

WIERSZ – GRUDZIEŃ

„Kupujemy Choinkę”
D. Gellner
Pojedziemy dziś sankami
na plac choinkowy,
gdzie choinki do choinek
tulą swoje głowy.
gdzie choinki się trzymają
za zielone ręce,
i znajdziemy tę jedyną
w iglastej sukience.
(…)
Damy świeczki, niech je trzyma,
w palcach swych zielonych,
niech ogniami złocistymi
błyśnie z każdej strony.
Ustrojona, rozświecona
królować nam będzie
przy opłatku, przy muzyce,
przy cichej kolędzie.

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ
MARZEC

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

• Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.
• Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
• Uświadamianie następstwa dni tygodnia.
• Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
• Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.
• Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.
• Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
• Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
• Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
• Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
• Rozwijanie zainteresowania punktami usługowymi funkcjonującymi w otoczeniu.
• Rozwijanie słownika czynnego dziecka.
• Doskonalenie sprawności grafomotorycznej.
• Zachęcanie do tworzenia własnych kompozycji i prac plastycznych.
• Rozwijanie percepcji wzrokowej na materiale symbolicznym
• Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.
• Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów proszę, dziękuję.
• Rozbudzanie zainteresowania mniej znanymi zawodami: piekarz, młynarz.
• Rozbudzanie zainteresowania historią techniki.
• Zachęcanie do zakładania hodowli i prowadzenia obserwacji.
• Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.
• Doskonalenie percepcji słuchowej –wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich nazywanie.
• Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.
• Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.
• Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.
• Posługiwanie się liczbami dla zaznaczania liczby elementów w zbiorze.

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ
KWIECIEŃ

Ogólne cele dydaktyczno – wychowawcze:
-Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
-Propagowanie postawy pro ekologicznej.
-Poznawanie pojęć związanych z ekologią: recykling, segregacja śmieci, środowisko przyrodnicze, fauna, flora.
-Kształtowanie umiejętności porównywania długości; operowania pojęciami: najkrótszy, najdłuższy.
-Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: ekologia; fauna, flora, godło, flaga.
-Zachęcanie do codziennego spożywania mleka i przetworów mlecznych przełamywanie niechęci.
-Rozwijanie percepcji wzrokowej na materiale symbolicznym.
-Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.
-Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.
-Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów proszę, dziękuję.
-Rozbudzanie zainteresowania mniej znanymi zawodami: piekarz, młynarz.
-Rozbudzanie zainteresowania historią techniki.
-Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.
-Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich nazywanie.
-Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.
-Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.
-Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.
-Posługiwanie się liczbami dla zaznaczania liczby elementów w zbiorze.

Władysław Bełza-
„Katechizm polskiego dziecka”

– Kto ty jesteś?
– Polak mały.
– Jaki znak twój?
– Orzeł biały.
– Gdzie ty mieszkasz?
– Między swemi.
– W jakim kraju?
– W polskiej ziemi.
– Czem ta ziemia?
– Mą ojczyzną.
– Czem zdobyta?
– Krwią i blizną.
– Czy ją kochasz?
– Kocham szczerze.
– A w co wierzysz?
– W Polskę wierzę.
– Coś ty dla niej?
– Wdzięczne dziecię.
– Coś jej winien?
– Oddać życie.

MAZUREK DĄBROWSKIEGO
Sł. Józef Wybicki
muz. autor nieznany

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz…

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz…

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany –
Słuchaj jeno, pono nasi

Biją w tarabany.

Marsz, marsz…

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ
MAJ

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
-Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych, plastycznych.
-Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków na ich podstawie.
-Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
-Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.
-Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta.
-Umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom; czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
-Rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na kartce.
-Poszerzanie czynnego słownika dziecka.
-Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
-Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego ze spotkania z nieznajomym zwierzęciem.
-Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: weterynarz.
-Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.
-Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
-Wprowadzenie wzoru graficznego liczb 9, 0.
-Posługiwanie się w zabawach literami i cyframi.
-Kształcenie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, układanie symboli (liter, cyfr) według wzoru i z pamięci – przygotowanie do czytania i pisania.
-Nauka piosenek i pląsów.
-Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

PIOSENKA – MAJ
Domowa piosenka
sł. Ewa Chotomska, muz. Krzyszt0f Marzec
Kiedy wracam ze szkoły i otworzyć chcę drzwi,
już od progu dobiega zawsze wierny głos psi.
Na dywanie w pokoju do nóg łasi się kot,
a w pudełku pod stołem chomik chowa się w kąt.

Każdy ma jakiegoś bzika, każdy jakieś hobby ma,
a ja w domu mam chomika, kota, rybki oraz psa.
Każdy ma jakiegoś bzika, każdy jakieś hobby ma,
a ja w domu mam chomika, kota, rybki oraz psa.

Kiedy smutno mi czasem, przyjdzie do mnie pan pies,
poda łapę, zapyta: Nie martw się, co ci jest?
Kot zamruczy pod nosem, chomik także da znać,
i od razu weselej, już zaczynam się śmiać.

Każdy ma jakiegoś bzika, każdy jakieś hobby ma,
a ja w domu mam chomika, kota, rybki oraz psa.
Każdy ma jakiegoś bzika, każdy jakieś hobby ma,
a ja w domu mam chomika, kota, rybki oraz psa.

WIERSZ – MAJ
„Piękny dzień” – Czesław Janczarski

Marysia mówi:
– Piękny dzień mamy.
– A jaki piękny?
– Jak uśmiech mamy.
Taki pogodny,
jasny od rana,
jak oczy matki,
gdy patrzą na nas.
Żeby w tych oczach
była pogoda
czysta jak błękit,
jak modra woda,
by był w nich uśmiech
jasny i świeży,
to przecież od nas
trochę zależy.

 

Reklama

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s