Wolontariat uczniowski

Pod opieką Pani Ewy Połowin skupili się w roku szkolnym uczniowie działający w Szkolnym Kole Caritas (SKC) :
Filip Buniak, Sara Franas, Mateusz Kowal, Damian Łęcki, Damian Oręczak, Mateusz Pawlik, Karolina Pieda, Klaudia Pudełek, Małgorzata Puszkiewicz, Julia Skwarek, Magdalena Szewczak, Agata Szwedun, Martyna Świercz, Agata Mołodowicz, Laura Szachnowicz.
Do tej pory :

  1.  przygotowali montaż słowno – muzyczny o Janie Pawle II, który zaprezentowali lokalnej społeczności po niedzielnej Mszy św. w kościele parafialnym;
  2. podczas Tygodnia Misyjnego przygotowali gazetkę na temat misji oraz zbierali fundusze aby wspomóc prace misjonarzy;
  3. przed Świętem Zmarłych porządkowali miejscowy cmentarz;
  4. przy współpracy z panią Danutą Bywalec i Agatą Wiśniewską przygotowali „Jasełka” oraz spotkanie opłatkowe dla seniorów społeczności lokalnej;
  5. prowadzili sprzedaż własnoręcznie wykonanych kartek świątecznych, dochód został przeznaczony na cele charytatywne w parafii.

Pod opieką Pani Beaty Słowińskiej grupa wolontariuszy przeprowadziła zbiórkę w ramach Szlachetnej Paczki.

Pod opieką wychowawczyń plas I – III szkoły podstawowej uczniowie  cały rok zbierali plastikowe nakrętki w ramach akcji pomocy choremu dziecku.

Pod kierunkiem opiekunów samorządów uczniowie wzięli udział w zbiórce „Góra Grosza”

Pod kierunkiem Pana Jakuba Szynkowskiego i Pani Róży Tabaszewskiej wolontariusze z gimnazjum współpracują  ze Świetlicą Wiejską w Lekowie oraz działającym przy niej Klubem Seniora. Do tej pory:

  1. Przygotowali spotkanie ogrodnicze powiązane z prezentacją multimedialną o ogrodach różanych z prelekcją Jakuba Szynkowskiego.
  2. Przygotowali spotkanie tematyczne o Wielkiej Brytanii w czasach wiktoriańskich,przedstawili prezentację multimedialną.
  3. Przygotowali dzień gier towarzyskich i logicznych.
  4. Współuczestniczyli w organizacji wyjazdu Klubu Seniora do Leśniczówki w Międzyrzeczu.

Pod kierunkiem Pań: Marty Kępy, Róży Tabaszewskiej, Joanny Pawelec oraz Pana Marka Knuta uczniowie gimnazjum pomogli w organizacji i prowadzeniu środowiskowych imprez w Lekowie, Krosinie, Międzyrzeczu,Klępczewie i Rusinowie.

 

Reklama