Wolontariat pracowniczy

Wolontariat pracowniczy Zespołu Szkół w Lekowie to wspierane przez dyrekcję dobrowolne działania prospołeczne pracowników, którzy poświęcając swój czas wolny od pracy oraz wykorzystując swoje umiejętności i niejednokrotnie własne środki materialne świadczą różnego rodzaju prace i usługi na rzecz dzieci, młodzieży i ich środowiska.

Działania te są bezinteresowne i nie przynoszą pracownikom żadnych korzyści materialnych, w tym awansów, premii czy podwyżek. Nagradzane są w sposób symboliczny : docenieniem, pochwałą, promocją w środowisku.
Wolontariat pracowników Zespołu Szkół w Lekowie przyjmuje formy wolontariatu czasu (oferowanie swego czasu i pracy, najczęściej fizycznej ) i wolontariatu kompetencji ( dzielenie się swoim doświadczeniem, wiedzą,umiejętnościami i pasjami ). Czasami działania mają charakter mieszany.
Wolontariat pracowniczy to również nieodpłatnie prace i usługi świadczone bezinteresownie przez osoby z zewnątrz szkoły, najczęściej specjalistów na podstawie umowy wolontariackiej.

Reklama