Prace uczniów

Wybrane prace fotograficzne Marioli Piskorz, 2016

Wybrane prace fotograficzne Agaty Bożek, 2016 , opieka Jakub Szynkowski

 

Reklama