2014/2015

Nagrody dla najlepszych wychowanków i uczniów w Zespole Szkół w Lekowie na zakończenie roku szkolnego 2014/2015 uzyskali :

a) Nagroda Wójta Gminy Świdwin
– dla najlepszego absolwenta klasy VI szkoły podstawowej :
1.Szczurko Jakub, średnia ocen 5,0 i wzorowa ocena zachowania,
– najlepszego absolwenta klasy III gimnazjum
1.Ogrodowski Bartłomiej, średnia ocen 5,33 i wzorowa ocena zachowania
2.Świercz Martyna średnia ocen 5,33 i wzorowa ocena z zachowania
b) nagroda za wyróżniające wyniki w nauce i w zachowaniu w szkole podstawowej
Kl. „O”
1.Pyzia Natalia
2.Lewandowska Natasza
KL.I A
1. Lemieszek Zofia
2.Junak Karol
3. Giełdon Grzegorz
4.Wypych Martyna
5.Włodarczyk Tomasz
6.Puszkiewicz Aleksandra
7.Osicki Fabian
8.Skwarek Oliwia
9.Pac Zuzanna
KL. IB
1.Bogusz Damian
2.Borowicz Klaudia
3.Głowacki Arkadiusz
4.Machnio Wiktoria
5.Oręczak Aleksandra
6.Sadło Julia
KL. II
1.Ciećko Aleksander
2.Połowin Michalina
3.Wachnik Gabriela
4.Wieczorek Wiktoria
Kl. III
1.Lemieszek Jakub
2.Buniak Maciej
3.Grzelecka Dorota
4.Kępka Bartłomiej
KL.IV
1.Adamczyk Dagmara
2.Kopaczewska Aleksandra
3.Szwedun Oliwia
4.Jagodzińska Izabela
KL.V
1.Włodarczyk Wiktoria
2.Świercz Kinga
3.Pudełek Jagoda
4.Kozieł Karolina
5.Bożek Karolina
6.Sandra Bogusz
KL.VI
1.Chowaniec Sandra
2.Szczurko Jakub
3.Połowin Aleksandra
4.Sadło Anna

c) nagroda za wyróżniające wyniki w nauce i w zachowaniu w gimnazjum

Kl. IA
1.Frączak Paweł
Kl. I B
1.Świercz Wiktoria
KL. II
1.Puszkiewicz Małgorzata
Kl. III
1.Szachnowicz Laura
2.Świercz Martyna
3.Ogrodowski Bartłomiej
4.Wasylew Natalia
5.Stasiak Weronika
d) nagroda za osiągnięcia sportowe
– w szkole podstawowej
1.Sadło Anna kl. VI
2.Wiśniewski Przemysław VI
– w gimnazjum
1.Szachnowicz Laura kl. III
2.Bieniek Marian kl. III
e) Nagroda Stypendysta Hotelu InterContinental Fundacji FCSR
1.Szwedun Oliwia kl. IV
f) nagrody za pracę na rzecz szkoły i w Samorządzie uczniowskim
1.Świercz Martyna kl. III G
2.Stasiak Weronika kl. III G
3.Krepsztul Bernadeta kl. III G
4.Szachnowicz Laura kl. III G
5.Ogrodowski Bartłomiej kl. III G
6.Wasylew Natalia kl. III G
7.Dąbrowska Agata kl. III G
8.Dąbrowska Aneta kl. III G
9.Olczak Natalia kl. III G
10.Migała Patrycja kl. III G
11.Rosa Sylwia kl. III G
12.Buniak Filip kl. II G
13.Piotrowski Adrian
14.Pieda Karolina kl. II G
15.Oręczak Damian kl. II G
16.Puszkiewicz Małgorzata kl. II G
17.Hnat Agnieszka kl. I G
18.Litzbarska Daria kl. I G
19.Bożek Agata kl. I G
20.Piskorz Mariola kl. I G
21.Rudnicka Zuzanna kl. II SP
22.Adamczyk Jagoda kl. II SP
23.Janiszewska Dominika II SP
24.Bies Milena kl. III SP
25.Adamek Zuzanna kl. III SP
26.Zawada Oliwia kl. V
27.Włodarczyk Wiktoria kl. V
28.Bożek Karolina kl. V
29.Pudełek jagoda kl. V
30.Kozieł Karolina kl. V
31.Zyska Adrian kl. V
32.Bogusz Sandra kl. V
33.Panasz Zuzanna kl. V
34.Świercz Kinga kl. V
35.Łęcka Marta kl. V
36.Zięba Natalia kl. V
37.Paluch Paweł kl. V
38.Łapko Nina kl. V
f) nagroda za 100 % frekwencję:
1.Szachnowicz Laura kl. IIIG

Stypendia za wyniki w nauce na koniec II półrocza roku szkolnego 2014/2015 uzyskali

a) za wyniki w nauce w szkole podstawowej
1.Adamczyk Dagmara kl. IV śr. ocen 5,09 zachowanie bardzo dobre
2.Kopaczewska Aleksandra kl. IV śr. ocen 5,0 wzorowe zachowanie
3.Szwedun Oliwia kl. IV śr. ocen 5,09 wzorowe zachowanie
4.Włodarczyk Wiktoria kl. V śr. ocen 5,36 wzorowe zachowanie
5.Świercz Kinga kl. V śr. ocen 5,36 wzorowe zachowanie
6.Pudełek Jagoda kl. V śr. ocen 5,09 wzorowe zachowanie
7.Kozieł Karolina kl. V śr. ocen 5,0 wzorowe zachowanie
8.Bożek Karolina kl. V śr. ocen 5,18 wzorowe zachowanie
9.Chowaniec Sandra kl. VI śr. ocen 5,0 zachowanie bardzo dobre
10.Szczurko Jakub kl. VI śr. ocen 5,0 wzorowe zachowanie

b) za wyniki w nauce w gimnazjum:

1.Świercz Wiktoria kl. I B G śr. ocen 5,0 wzorowe zachowanie
2.Puszkiewicz Małgorzata kl. II G śr. ocen 5,0 wzorowe zachowanie
3.Szachnowicz Laura kl. III G śr. ocen 5,06 wzorowe zachowanie
4.Świercz Martyna kl. III G śr. ocen 5,33 wzorowe zachowanie
5.Ogrodowski Bartłomiej kl. III G śr. ocen 5,33 wzorowe zachowanie

c) za wybitne osiągnięcia sportowe:
1.Mariusz Kubiś kl. IV zachowanie bardzo dobre
2.Gontarczuk Filip kl. V zachowanie dobre
3.Zięba Natalia kl. V zachowanie wzorowe
4.Zawada Oliwia kl. V zachowanie wzorowe
5.Zyska Adrian kl. V zachowanie wzorowe
6.Włodarczyk Wiktoria kl. V zachowanie wzorowe
7.Łęcka Marta kl. V zachowanie wzorowe
8.Bogusz Sandra kl. V zachowanie wzorowe
9.Pudełek Jagoda kl. V zachowanie wzorowe
10.Bożek Karolina kl. V zachowanie wzorowe
11.Kleć Wiktor kl. V zachowanie dobre
12.Lis Ilona kl. VI zachowanie dobre
13.Sadło Anna kl. VI zachowanie wzorowe
14.Bieniek Roman kl. VI zachowanie bardzo dobre
15.Szymanek Krzysztof kl. VI zachowanie bardzo dobre
16.Wiśniewski Przemysław kl. VI zachowanie wzorowe
17.Szczurko Jakub kl. VI zachowanie wzorowe
18.Sadło Karol kl. VI zachowanie bardzo dobre
19.Górski Paweł kl. I A G zachowanie bardzo dobre
20.Chowanie Kacper kl. I A G zachowanie bardzo dobre
21.Gasparowicz Małgorzata kl. I B zachowanie bardzo dobre
22.Łecki Damian kl. II G B zachowanie bardzo dobre
23.Orenczak Damian kl. II G B zachowanie bardzo dobre
24.Buniak Filip kl. II G B zachowanie bardzo dobre
25.Jagodziński Dominik kl. II G zachowanie dobre
26.Śledź Klaudia kl. III B zachowanie bardzo dobre
27.Szachnowicz Laura kl. III G B zachowanie wzorowe
28.Migała Patrycja kl. III zachowanie bardzo dobre
29.Olczak Natalia kl. III G zachowanie wzorowe
30.Świercz Martyna kl. III G zachowanie wzorowe
31.Bieniek Marian kl. III G zachowanie bardzo dobre

Osiągnięcia w pierwszym półroczu roku szkolnego 2014/2015:

sp1sp2g 1

Reklama